W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r., które obowiązuje od 25 maja 2018 r. informujemy w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są Twoje prawa.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Meble Półtorak z siedzibą 46-380 Malichów, ul. Chłopska 6
2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem: biuro@meblepoltorak.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, marketingowe, prawne etc.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów zewnętrznych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) przez czas wykonania umowy / zlecenia,
b) przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
c) przenoszenia danych osobowych.
8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości realizacji zlecenia lub umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.